دیتا سنتر - نسخه موبایل
بازگشت به صفحه اصلی
مجازی سازی دسکتاپ

<h2 style="text-align: start;"><strong style="font-size: 9pt;"><span data-mce-style="font-size: large;" style="font-size: large;">مجازی سازی دسکتاپ (desktop virtualization)</span></strong></h2><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">امروزه بیشتر سازمان ها از محیط هایی استفاده می کنند که در آنها کامپیوتر های فیزیکی و pc ها مستقر هستند. در این محیط ها که به احتمال زیاد همه ی ما با آن آشنا هستیم، وجود pc  هایی که هر کدام به طور مستقل قطعات تشکیل دهنده ی خود را دارند (مادربرد، رم، پردازنده، پاور و...) و آسیب هایی که این قطعات با آنها درگیر هستند منجر به مصرف انرژی، هزینه ی نگهداری و استهلاک بالا می شوند در حالی که فضای مدیریت مناسبی را هم ارائه نمی دهند. از طرفی در سمت کاربران تجهیزاتی وجود دارد که هر کدام از آن ها فضای فیزیکی زیادی را اشغال می کنند. اما چه راهکاری برای غلبه بر این معضلات در محیط کاری شما وجود دارد؟</p><h2 style="text-align: start;"><strong style="font-size: 9pt;"><span data-mce-style="font-size: large;" style="font-size: large;">مجازی سازی دسکتاپ چیست؟</span></strong></h2><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">یکی از کارآمدترین <strong style="font-size: 9pt;"><a href="http://faradsys.com/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/" rel="nofollow" data-mce-href="http://faradsys.com/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/" style="font-size: 10pt;">راهکارهای مجازی سازی</a></strong>، <a href="http://faradsys.com/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%BE/" rel="nofollow" data-mce-href="http://faradsys.com/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%BE/" style="font-size: 10pt;"><strong style="font-size: 9pt;">مجازی سازی دسکتاپ</strong> (<strong style="font-size: 9pt;">VDI</strong>)</a> می باشد. در مجازی سازی دسکتاپ به هر کلاینت یک ماشین مجازی اختصاص داده می شود که متناسب با نیاز کلاینت، منابع پردازشی لازم در اختیار ماشین قرار می گیرد و سیستم عامل بر روی آن نصب می شود. در واقع کاربران روی میز کار خود از این سیستم عامل ها استفاده می کنند، در حالی که پردازش های مربوط به آن ها روی سرور انجام می شود. به عبارتی مجازی سازی دسکتاپ جدا سازی مکان قرارگیری سیستم عامل از محیط کاربری و انتقال آن به دیتاسنتر است.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">سرورها برای به کارگیری <strong style="font-size: 9pt;">مجازی سازی دسکتاپ</strong> و ساخت ماشین های مجازی که قابلیت های دسکتاپ را به صورت مجازی ارائه می دهند، از <a href="http://faradsys.com/2018/07/15/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-hyper-v/" rel="nofollow" data-mce-href="http://faradsys.com/2018/07/15/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-hyper-v/" style="font-size: 10pt;"><strong style="font-size: 9pt;">Hypervisor</strong> </a>استفاده می کنند.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">به سناریو زیر توجه کنید:</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">فرض کنید سازمان شما به 150 کلاینت نیاز دارد، برای رفع این نیاز دو راه در پیش رو دارید. در رویکرد اول که روشی سنتی است، باید دیوایس هایی مانند کیس، all in one و... تهیه شود که برای این تعداد کلاینت می تواند هزینه ی خرید و پیاده سازی بالایی را به همراه داشته باشد. هزینه های نگهداری و پشتیبانی از تجهیزات و مصرف انرژی آن ها از فاکتور های مهم در محاسبه ی مخارج سازمان می باشد. از طرفی با توجه به مشکلات موجود در تامین انرژی، امروزه یکی از مهم ترین کارهایی که هر شخص باید در انجامش کوشا باشد، صرفه جویی در مصرف انرژی است اما در این رویکرد 150 دستگاه وجود دارد که هر کدام استهلاک، هزینه ی نگهداری و مصرف انرژی خود را دارند. بنابراین اتلاف انرژی زیاد و مقرون به صرفه نبودن از نتایج رویکرد اول خواهد بود. رویکرد دوم، همان <strong style="font-size: 9pt;">راهکار مجازی سازی دسکتاپ</strong> است که به شما اجازه خواهد داد، منابع پردازشی خود را در دیتاسنتر گردآورید. اگر سازمان شما از رویکرد دوم استفاده کند، ممکن است هزینه ی پیاده سازی آن برابر با رویکرد اول یا حتی بیشتر از آن شود، اما هزینه ی نگداری کمتری را در آینده به شما تحمیل خواهد کرد. برای دستیابی به درکی بهتر از این مسئله به مثال زیر توجه کنید:</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">اگر سازمان شما نیازمند ارتقای منابع پردازشی کلاینتها باشد، رویکرد اول برای خرید سخت افزار و نصب آن روی کلاینت به هزینه های بیشتری نیاز دارد، در حالی که در <strong style="font-size: 9pt;">مجازی سازی دسکتاپ</strong>، با استفاده از فضای مدیریتی که مجازی سازی در اختیارتان قرار می دهد به راحتی می توانید منابع پردازشی و ذخیره سازی یک کلاینت را ارتقا دهید. با استفاده از <strong style="font-size: 9pt;">مجازی سازی دسکتاپ</strong> شما می توانید در مصرف انرژی صرفه جویی کنید، هزینه های نگهداری را کاهش دهید، امنیت بیشتر، مدیریت بهتر و بهینه تری را روی سیستم هایتان داشته باشید.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">توجه کنید که <strong style="font-size: 9pt;">مجازی سازی دسکتاپ</strong> (bare metal) را با نوعی <a href="http://faradsys.com/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/" rel="nofollow" data-mce-href="http://faradsys.com/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/" style="font-size: 10pt;"><strong style="font-size: 9pt;">مجازی سازی</strong></a> که توسط نرم افزار هایی مانند VMware Workstation و Virtual Box در دسکتاپ انجام می شود، اشتباه نگیرید.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"><img src="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/08/13-1.jpg" alt="مزایای مجازی سازی دسکتاپ" width="482" height="202" data-mce-src="http://faradsys.com/wp-content/uploads/2018/08/13-1.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /></p><h2 style="text-align: start;"><strong style="font-size: 9pt;"><span data-mce-style="font-size: large;" style="font-size: large;"><a href="http://faradsys.com/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%BE/" rel="nofollow" data-mce-href="http://faradsys.com/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%BE/" style="font-size: 10pt;">مزایای مجازی سازی دسکتاپ</a></span></strong></h2><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"><strong style="font-size: 9pt;">مجازی سازی دسکتاپ</strong> مزایای زیادی برای فناوری اطلاعات و سازمان ها دارد. برخی از مهم ترین آن ها عبارت اند از:</p><ul style="font-size: 9pt; text-align: start;"><li style="font-size: 9pt;">صرفه جویی در هزینه ها : از منظر فناوری اطلاعات، <strong style="font-size: 9pt;">مجازی سازی دسکتاپ</strong> هزینه های مدیریت و پشتیبانی و زمان ایجاد یک دسکتاپ جدید را کاهش می دهد. کارشناسان معتقدند که نگهداری و مدیریت منابع در<strong style="font-size: 9pt;"> محیط مجازی سازی شده</strong> 50 تا 70 درصد از مجموع هزینه مالکیت (TCO) یک محیط فیزیکی را دربر می گیرد. سازمان ها معمولا برای صرفه جویی در این هزینه ها به <strong style="font-size: 9pt;">مجازی سازی دسکتاپ</strong> روی می آورند.</li><li style="font-size: 9pt;">سهولت مدیریت : از آنجایی که در <strong style="font-size: 9pt;">مجازی سازی</strong> همه چیز به صورت مرکزی مدیریت، ذخیره و محافظت می شود، <strong style="font-size: 9pt;">مجازی سازی دسکتاپ</strong> نیاز به نصب، به روز رسانی، patch کردن برنامه ها، بک آپ گرفتن از اطلاعات و شناسایی ویروس ها در کلاینت های مختلف را از بین می برد. بنابراین مجازی سازی دسکتاپ به ساده سازی مدیریت برنامه های موجود کمک می کند. در <strong style="font-size: 9pt;">مجازی سازی دسکتاپ</strong> می توان از کلاینت های قدیمی به عنوان ایستگاه های دریافت کننده سرویس دسکتاپ مجازی (Thin client) استفاده کرد. برخلاف کامپیوتر های شخصی که توان پردازشی، فضای ذخیره سازی و حافظه ی رم مورد نیاز برای اجرای برنامه ها را در داخل خود دارند، thin client ها به عنوان <strong style="font-size: 9pt;">دسکتاپ های مجازی</strong> عمل می کنند و در بستر شبکه از توان پردازشی سرور موجود در شبکه بهره می برند.</li><li style="font-size: 9pt;">امنیت بیشتر : مدیریت بهینه ی موجود در <strong style="font-size: 9pt;">دسکتاپ های مجازی</strong>، امکان اتصال دستگاه های ذخیره ساز قابل حمل به سیستم های thin client را نمی دهد مگر اینکه دسترسی این عملکرد به کاربران داده شود. به همین خاطر امکان درز اطلاعات، نفوذ بد افزار ها و باج افزار ها به این سیستم ها کاهش پیدا می کند. مطلب دیگری که امنیت <strong style="font-size: 9pt;">محیط مجازی سازی شده</strong> را افزایش می دهد این است که تمامی اطلاعات سازمان حتی اطلاعاتی که کاربران در پروفایل خود ذخیره می کنند در دیتاسنتر ذخیره و نگهداری می شود و از آنجایی که داده های کاربر به صورت مرکزی و منظم پشتیبان گیری می شود، مجازی سازی دسکتاپ مزایای یکپارچگی داده را نیز فراهم می کند.</li><li style="font-size: 9pt;">بهره وری بیشتر : <strong style="font-size: 9pt;">مجازی سازی دسکتاپ</strong> به کابران این امکان را می دهد که از طریق دستگاه های مختلف مانند دسکتاپ های دیگر، لپتاپ ها، تبلت ها و گوشی های هوشمند به برنامه ها و اطلاعات مورد نیاز دسترسی داشته باشند. این امر بهره وری را با ارائه اطلاعات مورد نیاز به کاربران در هر مکانی، افزایش می دهد. از طرفی اگر دستگاه یکی از کاربران آسیب دید از آنجایی که اطلاعات دسکتاپ به صورت locally ذخیره نمی شود، آن کاربر می تواند از دستگاه های دیگر برای دسترسی به دسکتاپ و رسیدگی به ادامه کارش استفاده کند.</li></ul><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">منبع : <strong style="font-size: 9pt;"><a href="http://faradsys.com/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%BE/" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://faradsys.com/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%BE/" style="font-size: 10pt;">Faradsys.com</a></strong></p>


ارسال شده در تاریخ : دوشنبه 26 شهريور 1397 - 12:22 توسط : ondatacenter
آخرین مطالب :
سرور Blade c7000 چهارشنبه 24 بهمن 1397
معرفی VMware Horizon Suite شنبه 13 بهمن 1397
بکاپ گیری از اطلاعات دوشنبه 1 بهمن 1397
Hyper-V Architecture چهارشنبه 5 دی 1397
مجازی سازی دسکتاپ دوشنبه 26 شهريور 1397
مفهموم BLIB در تکنولوژی Backup سه شنبه 28 فروردين 1397
سیستم HC 250 سه شنبه 28 فروردين 1397
فایروال سیسکو سری Firepower 2100 دوشنبه 20 فروردين 1397
بررسی عملکرد استوریج HP MSA 2052 دوشنبه 20 فروردين 1397
سرورهاي DL580 G10 چهارشنبه 23 اسفند 1396
مفهموم Block Storage چهارشنبه 23 اسفند 1396
فایروال سیسکو سری Firepower 9000 20 اسفند 1396
Vapp چیست ؟ 20 اسفند 1396
فایروال سیسکو سری Cisco ASA 5500-X سه شنبه 15 اسفند 1396
فایروال سیسکو 29 بهمن 1396

مطالب تصادفی :
Hyper-V Architecture 29 بهمن 1396
مفهموم Block Storage 29 بهمن 1396
Vapp چیست ؟ 29 بهمن 1396
سیستم HC 250 29 بهمن 1396
فایروال سیسکو 29 بهمن 1396
فایروال سیسکو سری Firepower 9000 29 بهمن 1396
مجازی سازی دسکتاپ 29 بهمن 1396
بکاپ گیری از اطلاعات 29 بهمن 1396
فایروال سیسکو سری Cisco ASA 5500-X 29 بهمن 1396
فایروال سیسکو سری Firepower 2100 29 بهمن 1396
بررسی عملکرد استوریج HP MSA 2052 29 بهمن 1396
سوییچ سیسکو 6500 catalyt 29 بهمن 1396
مفهموم BLIB در تکنولوژی Backup 29 بهمن 1396
سرور Blade c7000 29 بهمن 1396
معرفی VMware Horizon Suite 29 بهمن 1396